II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Pozycja 11115.
EWP 307
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-10987/2011]

Sygn. akt VII Ns Rej. Ew Pzm 35/11 Postanowieniem z dnia 19 lipca 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Górna, po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Unii Polityki Realnej - Wolność i Praworządność z siedzibą w Warszawie o wpisanie zmian...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!