II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Pozycja 9075.
EWP 87
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-8943/2012]

Sygn. akt VII NsRejEwPzm 21/12

Postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący - SSO Hanna Dobieszewska, po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Sojusz Lewicy Demokratycznej z siedzibą w Warszawie o wpisanie zmian do ewidencji partii politycznych postanawia:

Wpisać do ewidencji partii politycznych pod poz. EwP 87:

w rubryce 3: wpisać: 00-019 Warszawa, ul. Złota 9 lok. 4,

poprzedni wpis w tym zakresie wykreślić.