V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 9545.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, XVII WYDZIAŁ OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, sygnatura akt: XVII AmC 426/09
[BMSiG-9282/2012]

Sygn. akt XVII AmC 426/09 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 14 grudnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR (del.) Tomasz Szanciło, protokolant: Łukasz Wychowaniec, po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2010 r. w Warszawie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!