V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 9700.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, XVII WYDZIAŁ OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, sygnatura akt: XVII AmC 959/09
[BMSiG-9459/2012]

Sygn. akt XVII AmC 959/09 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 9 kwietnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący SSR (del.) Łukasz Piebiak, protokolant apl. adw. Marcin Maciejewski, po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. w Warszawie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!