II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 11554.
EWP 330
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-12648/2013]

Sygn. akt VII Ns Rej EwP 330 Postanowien Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Michalska-Proć, po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy wniosku: Jerzy Marzecki, Paweł Rogaliński, Magdalena Dymowska o wpisanie do ewidencji partii pod nazwą...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!