I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 12870.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
[BMSiG-13932/2013]

Kurator Spółki Polski Przemysł Wódczany Zakłady Przemysłowe Rektyfikacja Warszawska, Winkelhausen i Akwawit Spółka Akcyjna w Warszawie (ostatni adres: (informacja ukryta)), w Warszawie, powołany postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt Wa XII Ns Rej. KRS 24731/13/379, wpisanej do RHB...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!