Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 4507.
SĄD REJONOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1492/12
[BMSiG-4364/2013]

Przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, w I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 1492/12 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Wociala o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w miejscowości Ryczołek, gmina Kałuszyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: o numerze 12 ,o pow. 0,9170 ha, o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!