Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 49079.
KRS 0000338909, REGON 142050580, NIP 7010204682
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-10-12 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12177/13/314]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Techsport sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2013.03.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 18.03.2013 R. PRZEZ KATARZYNĘ JĘDRZEJCZAK - BRZEZIŃSKĄ NOTARIUSZA W PRUSZKOWIE PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PRUSZKOWIE PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO 33 LOKAL 10. (REPERTORIUM A 870/2013) ZMIANA: § 6 UST. 1 ORAZ § 6 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLONY § 13 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLONY § 18 UST. 1 PKT (H) UMOWY SPÓŁKI, ZAŚ KOLEJNE PUNKTY PRZEDMIOTOWEGO § 18 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI OZNACZONE ZOSTAJĄ ODPOWIEDNIO KOLEJNYMI LITERAMI ALFABETU, TJ. LITERAMI (H) ORAZ (I)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH