Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 49194.
KRS 0000286369, REGON 191845930, NIP 5832622565
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-08-13 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5164/13/996]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Satis Group SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2013.03.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki27.02.2013 R. REPERTORIUM A NR 750/2013 JUSTYNA BASZUK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, JUSTYNA BASZUK, ILONA MARCHOCKA NOTARIUSZE - SPÓŁKA CYWILNA AL. SZUCHA 8,00-582 WARSZAWA, ZMIANA PAR. 4 USTĘP 1

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1067278,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1130832, 30 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji10672780

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji11308323

WYKREŚLIĆ

4.Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ

WPISAĆ

4.Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego1067278,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego1130832, 30 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości akcji objętych za aport63554, 30 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WPISAĆ

1

1.Nazwa serii akcjiE
2.Liczba akcji w danej serii635543
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE