Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 49213.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-06-30 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5984/13/446]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Scr Dźwig SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2013.03.27 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki28.12.2012 R. REP. A NR 3051/2012, NOTARIUSZ GRAŻYNA KĘPA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI, UL. 11 LISTOPADA 8, ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 1, 2, 3 STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego607500,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego240528,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji607500

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji240528

WYKREŚLIĆ

4.Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ

WPISAĆ

4.Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego607500,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego240528,00 ZŁ