II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 7608.
EWP 331
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-7884/2014]

Sygn. akt VII Ns Rej. EwP 331 Postanowien Dnia 19 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Dobieszewska, po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2014 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Przemysława Piasta, Krzysztofa Musiałka, Wojciecha Olszaka o rejestrację partii politycznej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!