III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 8094.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-01-24 r., sygnatura akt: V GU 12/14, V GUp 11/14
[BMSiG-8377/2014]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa podkarpackiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie podkarpackim.

Liczba rekordów:
321 192

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Rzeszów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Rzeszów (woj. podkarpackie).

Liczba rekordów:
29 076

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 6.06.2014 r., sygn. akt V GU 12/14, ogłosił upadłość WISŁOK INWESTYCJE Sp. z o.o. w Rzeszowie, obejmującą likwidację majątku Upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 11/14.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.