II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 9055.
EWP 334
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-9413/2014]

Sygn. akt VII NsRej EwP 334 Postanowien Dnia 26 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Dobrzańska, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2014 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Stanisława Domina, Szymona Rzepki, Jarosława Sychowca o wpisanie do ewidencji partii politycznych...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!