II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Pozycja 12359.
EWP 200
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-12656/2014]

Sygn. akt VII Ns Rej. EwPzm 33/14 Postanowienie Dnia 29 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Misztela-Leszczyńska, po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2014 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z urzędu z udziałem partii politycznej pod nazwą "Przymierze dla Polski" o wykreślenie partii...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!