II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 13276.
EWP 335
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-13527/2014]

Sygn. akt VII Ns Rej. EwP 335 Postanowien Dnia 8 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Michalska-Proć, po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2014 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Andrzeja Anusza, Andrzeja Chyłka, Mariusza Olszewskiego o wpisanie do ewidencji partii politycznych...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!