II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 14007.
EWP 336
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-14251/2014]

Sygn. akt VII Ns Rej. EwP 336 Postanowien Dnia 5 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Michalska-Proć, po rozpoznaniu w dniu 5 września 2014 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Roberta Krzysztofa Tarczyńskiego, Piotra Ikonowicza, Filipa Ilkowskiego o wpisanie do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!