Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 14007.
EWP 336
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-14251/2014]

Sygn. akt VII Ns Rej. EwP 336

Postanowienie

Dnia 5 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Michalska-Proć, po rozpoznaniu w dniu 5 września 2014 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Roberta Krzysztofa Tarczyńskiego, Piotra Ikonowicza, Filipa Ilkowskiego o wpisanie do ewidencji partii politycznych partii "Ruch Sprawiedliwości Społecznej" z siedzibą w Warszawie, postanawia:

- wpisać do ewidencji partii politycznych partię pod nazwą "Ruch Sprawiedliwości Społecznej";

- dokonać wpisów w księdze ewidencji partii:
w rubryce 1: 1:
w rubryce 2: 23 czerwca 2014 r.;
w rubryce 3: Ruch Sprawiedliwości Społecznej, skrót RSS;
03-982 Warszawa, ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 7 lok. 21;
w rubryce 4: na czerwonym tle: zarys mapy Polski z białymi granicami, wewnątrz zarysu biały znak równości, z prawej strony mapy biały napis "Ruch Sprawiedliwości Społecznej",
w rubryce 5: Piotr Igor Ikonowicz - Przewodniczący, zam.: 00-436 Warszawa, (informacja ukryta) m. 29,
Filip Ilkowski - członek Zarządu, zam.: 04-305 Warszawa, (informacja ukryta) m. 2,
Anna Agata Skibniewska - członek Zarządu, zam.: 05-230 Kobyłka, (informacja ukryta),
Krzysztof Robert Tarczyński - skarbnik, członek Zarządu, zam.: 05-077 Zakręt, (informacja ukryta),
Bogdan Hilczer - członek Zarządu, zam.: 91-810 Łódź, (informacja ukryta),
Przemysław Falkowski - członek Zarządu, zam.: 86-300 Grudziądz, (informacja ukryta),
Agnieszka Żelazna - członek Zarządu, zam.: 03-414 Warszawa, (informacja ukryta) m. 26,
Agata Nosal-Ikonowicz - członek Zarządu, zam.: 03-988 Warszawa, (informacja ukryta),
Jarosław Augustyniak - członek Zarządu, zam.: 05-827 Grodzisk Mazowiecki, (informacja ukryta) m. 3,
Dmitris Dymitriadis - członek Zarządu, zam.: 71-684 Szczecin, (informacja ukryta) m. 4;
Kinga Wronka - członek Zarządu, zam.: 04-526 Warszawa, (informacja ukryta) m. 127;
w rubryce 6: Robert Krzysztof Tarczyński, Piotr Ikonowicz, Filip Ilkowski;
w rubryce 7: 5 września 2014 r.