Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 311778.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-09-09 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33379/14/406]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa wielkopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie wielkopolskim.

Liczba rekordów:
547 680

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów wyrobów pończoszniczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 14.31.Z (Produkcja wyrobów pończoszniczych).

Liczba rekordów:
803

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2014.11.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaTOMASZ GRZYBKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaFIEDLER RODZIEWICZ BAGIŃSKI INWESTYCJE KAPITAŁOWE SPÓŁKA JAWNA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU. ZMIENIONO: § 2, § 7, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, § 16. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRZYBKOWSKI
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJACKOWSKI
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRZYBKOWSKI GUZEK JACKOWSKI ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON634232455
4.Numer KRS0000043789 Ikona RSS

WPISAĆ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBAGIŃSKI
2.ImionaHUBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFIEDLER
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRODZIEWICZ
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO WSPÓLNIK TOMASZ GRZYBKOWSKI

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRZYBKOWSKI
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBAGIŃSKI
2.ImionaHUBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFIEDLER
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRODZIEWICZ
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy19 10 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 31 Z TYNKOWANIE

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA

WPISAĆ

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy19 10 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 31 Z TYNKOWANIE

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA