XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2897.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-14 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57816/13/77]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza sklepów ze sprzętem medycznym, rehabilitacyjnym i ortopedycznym

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 47.74.Z (Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
3 223

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
419 367

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2014.01.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

WYKREŚLIĆ

2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 551 W ZW. Z ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ "HEMOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ UCZESTNICZĄCY W PRZEKSZTAŁCENIU STAJĄ SIĘ Z DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ. WSZYSCY WSPÓLNICY TJ. BOGUSŁAW SOBCZAK ORAZ JOANNA SOBCZAK OŚWIADCZAJĄ, ŻE BĘDĄ UCZESTNICZYLI W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ I DLATEGO NIE USTALA SIĘ KWOTY PRZEZNACZONEJ DLA WSPÓLNIKÓW, KTÓRZY NIE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ "HEMOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDZIE WYNOSIŁ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH I BĘDZIE SIĘ DZIELIŁ NA 100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY. UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 11.09.2013, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA, AKT NOTARIALNY REP. A 7369/2013

WPISAĆ

2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 551 W ZW. Z ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ "HEMOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ UCZESTNICZĄCY W PRZEKSZTAŁCENIU STAJĄ SIĘ Z DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ. WSZYSCY WSPÓLNICY TJ. BOGUSŁAW SOBCZAK ORAZ JOANNA SOBCZAK OŚWIADCZAJĄ, ŻE BĘDĄ UCZESTNICZYLI W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ I DLATEGO NIE USTALA SIĘ KWOTY PRZEZNACZONEJ DLA WSPÓLNIKÓW, KTÓRZY NIE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ "HEMOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDZIE WYNOSIŁ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH I BĘDZIE SIĘ DZIELIŁ NA 100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY. UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 11.09.2013, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA, AKT NOTARIALNY REP. A 7369/2013