Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 4630.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-17 r.
[BMSiG-4599/2014]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu dębickiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie dębickim (woj. podkarpackie).

Liczba rekordów:
19 463

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
140 440

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Komplementariusz FD Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. informuje o wniesieniu do Spółki w dniu 6.02.2014 r. w zamian za 98.400.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 9.840.000,00 zł aportu obejmującego wszelkie zbywalne prawa majątkowe wykorzystywane w działalności "PLATON" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do oznaczenia "PLATON", w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworu stanowiącego nazwę i in. utworów, na wszelkich polach eksploatacji. Wartość aportu ustalono na 30.09.2013 r., przy zastosowaniu metody opłat licencyjnych. Wartość aportu odpowiada jego wartości godziwej, potwierdzonej opinią z dnia 31.01.2014 r. biegłego rewidenta Katarzyny Czerniak. Brak nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę wkładu.