V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 4695.
SĄD REJONOWY W CHEŁMIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 2885/13
[BMSiG-4651/2014]

W Sądzie Rejonowym w Chełmie, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 2885/13) z wniosku Grażyny Żołnacz o stwierdzenie, że Tadeusz Józak i Maria Józak z dniem 4 listopada 1971 r. nabyli nieodpłatnie, na zasadzie wspólności ustawowej, własność nieruchomości rolnej położonej we wsi Kamień, powiat chełmski, oznaczonej jako działka...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!