Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 66660.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-02-10 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15822/14/627]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Radom

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Radom (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
25 185

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów wyrobów tytoniowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 12.00.Z (Produkcja wyrobów tytoniowych).

Liczba rekordów:
73

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2014.04.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaBYWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJECT 9 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaBYWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJECT 9 SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD W SKŁADZIE: THEODORE WILLIAM MICHELL - PREZES ZARZĄDU, MATEUSZ SIEJKA - WICEPREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI LUB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, BEZ OGRANICZEŃ CO DO KWOTY. CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI LUB REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE DO KWOTY 5.000.000,00 ZŁ POWYŻEJ KWOTY 5.000.000,00 ZŁ CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI LUB SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU NIEBĘDĄCYM PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBYWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON140724809
4.Numer KRS0000269581 Ikona RSS

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji31.03.2014 R. UCHWAŁA NR 1/03/2014 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ STAN LIKWIDACJI.
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSIEJKA
2.ImionaMATEUSZ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okoliczności31.03.2014 R. UCHWAŁA NR 1/03/2014 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ STAN LIKWIDACJI.
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE