Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 226764.
KRS 0000407334, REGON 021802312, NIP 1010005100
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-01-04 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10217/15/353]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Magnolie sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2015.08.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 22.05.2015 okres OD 27.05.2011 DO 31.12.2011

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2012 DO 14.03.2012

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 22.05.2015 okres OD 15.03.2012 DO 31.12.2012

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.03.2014

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 22.05.2015 okres OD 14.03.2014 DO 31.12.2014

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 27.05.2011 DO 31.12.2011

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2012 DO 14.03.2012

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 15.03.2012 DO 31.12.2012

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2013 DO 31.12.2013

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2014 DO 31.03.2014

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 14.03.2014 DO 31.12.2014

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 27.05.2011 DO 31.12.2011

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2012 DO 14.03.2012

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 15.03.2012 DO 31.12.2012

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2013 DO 31.12.2013

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2014 DO 31.03.2014

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 14.03.2014 DO 31.12.2014

Dział 6.

WPISAĆ

1

1.Określenie okoliczności--- 2015-06-01