X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Pozycja 12995.
Teatr Polski w Poznaniu
[BMSiG-11870/2016]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
TEATRU POLSKIEGO w Poznaniu
za rok 2014

Sprawozdanie finansowe (PDF)