Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2178.
KRS 0000033087, REGON 010862768, NIP 5211010771
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-02 r.
Pozycja 2178.
KRS 0000070032, REGON 272334173, NIP 6341006047
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-07 r.
[BMSiG-1965/2016]

PLAN POŁĄCZENIA Działając na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych, Zarządy Spółek Sandvik Polska Sp. z o.o. i Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. uzgadniają, co następuje: 1. Połączeniu podlegają spółki: Sandvik Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000033087 jako spółka przejmująca...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!