II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 5795.
EWP 365
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-5471/2016]

Sygn. akt VII NsRej EwP 365 POSTANOWIENIE Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Górna, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Krzysztof Fludera, Grzegorz Jonasza i Krystiana Jarmuszkiewicza o wpisanie partii do ewidencji...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!