V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 20058.
SĄD REJONOWY W WADOWICACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 908/16
[BMSiG-19406/2017]

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 908/16 prowadzone jest postępowanie z wniosku Andrzeja Mecha przy uczestnictwie Józefa Kasiarza, Gminy Lanckorona, Zofii Hyrkiel, Kazimierza Tatko, Adama Tatko, Józefa Tatko, Mariana Włoch, Józefa Włoch, Kazimiery Turek, Elżbiety Kiełbasa i Bogusławy Szymonek o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębia, gmina Lanckorona, składającej się z działek nr 1003/3, 747, 1003/2 i 1426 o łącznej pow. 0,1237 ha. Działki nr 747, 1003/2 i 1426 wpisane są do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 256 obręb nr 0002 Jastrzębia; pb. 84 zmieniła oznaczenie na działkę nr 1426. Działki nr 747, 1003/2 i pb 84 objęte są Zbiorem Dokumentów ZD 3090 Sądu Rejonowego w Wadowicach. Działka nr 1003/3 objęta jest rejestrem gruntów numer jednostki rejestrowej G 7 obręb nr 0002 Jastrzębia z wpisem Urzędu Gminy w Lanckoronie jako władającego i dla tej działki nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności.

Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione.