III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 21984.
SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 4/16/Ap-1
[BMSiG-21595/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz masy upadłości Radosława Kozickiego, w sprawie V GUp 4/16/Ap-1 zawiadamia wierzycieli upadłego o sporządzeniu listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego we Włocławku oraz w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!