V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 22093.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, XVII WYDZIAŁ OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, sygnatura akt: XVII AmC 296/16
[BMSiG-21720/2017]

Sygn. akt XVII AmC 296/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący - SSO Maria Witkowska, protokolant - stażysta Aneta Gąsińska, po rozpoznaniu 7 lutego 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Iwara Hausmanna, sprawy z...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!