Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 156341.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-12-18 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5365/17/611]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 17.21.Z (Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury).

Liczba rekordów:
2 267

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.05.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki29.12.2016 R., REP. A NR 7045/2016, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KARPOWICZ NOTARIUSZ, AGNIESZKA SIEDLECKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL.HOŻA 35 LOK. 22: ZMIENIONO §10 UST.1 UMOWY; DODANO DO UMOWY §9 ZN.1, §9 ZN.2, §10 ZN.1, §10 ZN.2, §17 ZN.1; 16.05.2017 R., REP. A NR 4113/2017, NOTARIUSZ WACŁAW JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WACŁAW JANKOWSKI - NOTARIUSZ W BRODNICY, UL. SĄDOWA 8A, ZMIENIONO § 8 ORAZ § 10. UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON146846123
4.Numer KRS0000593947 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej10.000.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego50.750.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego50.750.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON146773424
4.Numer KRS0000590969 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej10 000 000,00 PLN
11.Wartość wkładu umówionego50 750 000,00 PLN
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego50 750 000,00 PLN
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE