Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 156361.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-04-11 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30281/17/214]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm handlujących nieruchomościami

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 68.10.Z (Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek).

Liczba rekordów:
13 652

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowo-akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowo-akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
3 748

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.05.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaL&S HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaL&S HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

WYKREŚLIĆ

1

1.Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: SPÓŁKI "L&S HOMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST ROBERT SZANIAWSKI, PESEL 73112611378

Podrubryka 1. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firma"L&S HOMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON140557984
4.Numer KRS0000256637 Ikona RSS

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 6/04/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA AKCJONARIUSZY Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 ROKU, NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2366/2017
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI PODMIOTU.

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZANIAWSKI
2.ImionaROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 6/04/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA AKCJONARIUSZY Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 ROKU, NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2366/2017
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE