Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 158015.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-04 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11993/17/101]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa łódzkiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie łódzkim.

Liczba rekordów:
384 156

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółdzielni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółdzielni zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
16 257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.05.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD BANKU

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoKOSUŃ
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.NazwiskoKARASIŃSKA
2.ImionaBARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 4. Pełnomocnicy

1

Dla pozycji:

1.NazwiskoRATAJCZYK
2.ImionaJAKUB KAROL Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Zakres pełnomocnictwaZAWIERANIE W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH. UMOWY WINNY BYĆ ZAWIERANE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB JEDNEGO PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD

WPISAĆ

4.Zakres pełnomocnictwa1.UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW KREDYTOWYCH. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 30.00,00 ZŁ MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30.000,00 ZŁ ZAWIERANE SĄ PRZEZ 1 (JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA I 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH. UMOWY WINNY BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 1(JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.

2

Dla pozycji:

1.NazwiskoNOWAK
2.ImionaHALINA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Zakres pełnomocnictwaUDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW KREDYTOWYCH. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 30000,00 ZŁ MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30000,00 ZŁ ZAWIERANE SĄ PRZEZ JEDNEGO PEŁNOMOCNIKA I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

WPISAĆ

4.Zakres pełnomocnictwa 1. UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW KREDYTOWYCH. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 30.00,00 ZŁ MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30.000,00 ZŁ ZAWIERANE SĄ PRZEZ 1 (JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA I 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH. UMOWY WINNY BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 1(JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.

3

Dla pozycji:

1.NazwiskoMACIASZEK
2.ImionaAGNIESZKA URSZULA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Zakres pełnomocnictwaUDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW KREDYTOWYCH. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 30000,00 ZŁ MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30000,00 ZŁ ZAWIERANE SĄ PRZEZ JEDNEGO PEŁNOMOCNIKA I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

WPISAĆ

4.Zakres pełnomocnictwa1.UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW KREDYTOWYCH. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 30.00,00 ZŁ MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30.000,00 ZŁ ZAWIERANE SĄ PRZEZ 1 (JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA I 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH. UMOWY WINNY BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 1(JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.

4

1.NazwiskoBŁAWAT
2.ImionaBOGUMIŁA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwa1.UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW KREDYTOWYCH. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 30.00,00 ZŁ MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30.000,00 ZŁ ZAWIERANE SĄ PRZEZ 1 (JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA I 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH. UMOWY WINNY BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 1(JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.

5

1.NazwiskoJANICKA
2.ImionaBOŻENA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwa1.UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW KREDYTOWYCH. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 30.00,00 ZŁ MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30.000,00 ZŁ ZAWIERANE SĄ PRZEZ 1 (JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA I 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH. UMOWY WINNY BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 1(JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.

6

1.NazwiskoJAROS
2.ImionaMONIKA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwa 1. UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW KREDYTOWYCH. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 30.00,00 ZŁ MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30.000,00 ZŁ ZAWIERANE SĄ PRZEZ 1 (JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA I 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH. UMOWY WINNY BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 1(JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.

7

1.NazwiskoKACZMAREK
2.ImionaANNA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwa1.UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW KREDYTOWYCH. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 30.00,00 ZŁ MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30.000,00 ZŁ ZAWIERANE SĄ PRZEZ 1 (JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA I 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH. UMOWY WINNY BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 1(JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.

8

1.NazwiskoKAMIENIAK
2.ImionaGRAŻYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwa1.UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW KREDYTOWYCH. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 30.00,00 ZŁ MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW. UMOWY KREDYTOWE, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30.000,00 ZŁ ZAWIERANE SĄ PRZEZ 1 (JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA I 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH. UMOWY WINNY BYĆ ZAWIERANE PRZEZ 1(JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU LUB 1(JEDNEGO) PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.