III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 27517.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 224/17, V GUp 174/17
[BMSiG-27502/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. akt V GU 224/17, została ogłoszona upadłość Janusza Łuc, nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-450 Stalowa Wola, (informacja ukryta),...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!