III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 27519.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 73/17 of, V GUp 72/17 of
[BMSiG-27572/2017]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt V GU 73/17 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jana Mikuli, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: Zagwiździe (46-030), (informacja ukryta), jako osoby fizycznej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!