III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 27521.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VII GUp 91/17"of", VII GU 136/17 "of"
[BMSiG-27491/2017]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 136/17 "of", w dniu 26 czerwca 2017 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Danuty Ostapińskiej, zamieszkałej przy (informacja ukryta), 78-100 Kołobrzeg, nr PESEL (informacja ukryta) ; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!