III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 27531.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 139/17, V GUp 170/17
[BMSiG-27537/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2017 r. (sygn. akt V GU 139/17) oraz postanowieniem z dnia 7 lipca 2017 r. (sygn. akt V GU 139/17) ogłosił upadłość w stosunku do Upadłej: Ireny Sajdak, zam.: Bratkowice, numer PESEL: (informacja ukryta) - osoby fizycznej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!