III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 27536.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 694/16
[BMSiG-27450/2017]

Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Rafała Banaś, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego przy (informacja ukryta) lok. 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 694/16, syndyk sporządził i w dniu 19 czerwca 2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, (informacja ukryta), 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.