III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 27557.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GUp 27/16
[BMSiG-27638/2017]

Sędzia w postępowaniu upadłościowym Mariana Pędrasia - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: 42-290 Blachownia, (informacja ukryta), zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 czerwca 2017 roku, sygn. akt VIII GUp 27/16, na mocy art. 261 Prawa upadłościowego w związku z art. 4912 Prawa upadłościowego, dokonał zmiany listy wierzytelności.

Na postanowienie Sędziego komisarza przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego postanowienia.