III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 27577.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 5/15
[BMSiG-27522/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agaty Bartkowiak, zam. we Wschowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 5/15, zawiadamia o wyłożeniu uzupełniającego ostatecznego planu podziału funduszów masy. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydziału...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!