III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 27578.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 38/16
[BMSiG-27543/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużniczki Władysławy Buczek, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt XII GUp 38/16, zawiadamia, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.

Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, (informacja ukryta).
W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty.