III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 27589.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 343/16
[BMSiG-27595/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Leopolda Maćkowiaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: (informacja ukryta) ) (sygn. akt VIII GUp 343/16) ogłasza, że syndyk masy upadłości przekazał operaty szacunkowe określające wartości rynkową wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!