III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 27590.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-02-03 r., sygnatura akt: X GU 1047/17
[BMSiG-27561/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 023 476

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 582

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sygn. akt X GU 1047/17

POSTANOWIENIE
Dnia 23 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Przewodniczący: SSR Paweł Stosio (spr.), Sędziowie: SSR Małgorzata Brzozowska, SSR Ewa Królikowska-Saks, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Selena spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości postanawia:

1. oddalić wniosek na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;

2. obciążyć kosztami postępowania dłużnika Selena sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

3. pozostawić rozliczenie kosztów postępowania Referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.