IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 27659.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GR 9/17
[BMSiG-27496/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2017 r. otworzył postępowanie układowe w stosunku do: Elżbieta Kłapyta, NIP: 8671522675 , PESEL: (informacja ukryta) , oraz Sebastian Kłapyta, NIP: 6281166970 , PESEL: (informacja ukryta) ; wspólników spółki cywilnej "PRZYTULNA"...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!