IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 27660.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GR 4/17, V GRp 2/17
[BMSiG-27558/2017]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 30 czerwca 2017 roku, sygn. akt V GR 4/17: I. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Bogdana Gołębiewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą: Gospodarstwo Rolne Bogdan Gołębiewski, PESEL dłużnika 54010320674; II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!