X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Pozycja 27662.
[BMSiG-19544/2017]

AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTYSUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWYSUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI** Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji nie został utworzonyPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWEZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU Sprawozdanie finansowe...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!