I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30917.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-16 r.
[BMSiG-31311/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 786

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm oferujących nieruchomości do wynajęcia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

Liczba rekordów:
34 744

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Na podstawie uchwały z dnia 21 listopada 2016 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "ZENTRAL BODEN POLSKA I" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II nr 11 lokal 1217, 00-828 Warszawa, zarejestrowanej w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000071285, otwarto z dniem 21 listopada 2016 r. likwidację Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby spółki: al. Jana Pawła II nr 11 lokal 1217, 00-828 Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.