I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 30925.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-05-25 r.
[BMSiG-31223/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 740

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm budownictwa drogowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 42.11.Z (Roboty związane z budową dróg i autostrad).

Liczba rekordów:
11 611

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Na podstawie art. 402 w zw. z art. 403 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu, Zarząd Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego "Białystok" S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Produkcyjna 102, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Białymstoku, przy ul. Produkcyjnej 102, w dniu 4 września 2017 r., o godz. 830, z następującym porządkiem...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!