III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 30928.
SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 36/17, V GUp 33/17
[BMSiG-31226/2017]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt V GU 36/17, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Pakulskiego, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy (informacja ukryta), PESEL (informacja...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!