III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 30935.
SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 16/17, V GUp 32/17
[BMSiG-31304/2017]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 czerwca 2017 roku, sygn. akt V GU 16/17, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Sylwii Truszyńskiej, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp., PESEL (informacja ukryta)...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!