III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 30936.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 21/17 of, V GUp 81/17 of
[BMSiG-31310/2017]

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 21/17 of ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krystyny Białowąs, zamieszkałej: (informacja ukryta), 49-100 Niemodlin, PESEL (informacja ukryta) , wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!