III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 30951.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 222/17
[BMSiG-31293/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL (informacja ukryta) (sygn. akt X GUp 222/17), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 10.07.2017 r. listę wierzytelności Upadłego. Listę wierzytelności może...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!